الزامات گردگشری

الزامات گردشگری سلامت

  • داشتن تمامی گزارشات پزشکی بیمار اعم از خلاصه پرونده عمل های جراحی و تشخیصی به همراه یک نسخه کپی از هرکدام (از گذشته تا آخرین لحظه)
  • همراه بیماران خانم و کودک ترجیحاً خانم باشد. و همراهان بیماران مرد ترجیحاً مرد باشد.( به خاطر محدودیت هایی که در برخی از بیمارستان ها داریم)
  • همراه داشتن تمامی داروهایی که بیمار مصرف می کرد ) بسیاری از بیماران به امید درمان داروهای خود را قطع می کنند و به همراهشان نمی آورند)
  • اگر بیمار وسیله ای مانند پروتز ویا … دارد باید به همراه بیاورد. ) به ویژه بیمارانی که برای تعویض پروتز به ایران می آیند)
  • همراه داشتن مبلغ کافی و احتیاطی اضافه جهت هزینه های غیر متوقع ) اقامت طولانی، خرید دارو و تجهیزات، عمل های اضافه لازم و …..)
  • همراه بیمار باید تمام وقت خود را تا پایان عملیات درمان، برای بیمار گذاشته و استرس هایی از قبیل الزام برای برگشتن به خاطر کار، مشکلات، بیماری و… نباید به بیمار وارد کندلذا بیمار در انتخاب همراه ) مستعد در همراهی تا آخرین لحظهباید دقت لازم و کافی را داشته باشند. (پیشنهاد می شود در چنین مواردی همراه بیمار از فامیل درجه یک باشد)
  • درمان و عملیات درمانی بیمار نسبت به هر کاری ارجحیت دارد. لذا بیمار نباید گردش و زیارتی را قبل و در حین عملیات درمان (که منجر به تداخل و مختل شدن درمانش شود) درخواست کند و این موارد بنا به صلاحدید پزشک مشاور بایستی تأیید گردد.
  • اگر بنا به هر دلیلی، مشکلی در حین عملیات درمان برای بیمار پیش آمد باید با مرکز پشتیبانی مطرح کند تا در اسرع وقت به شکل صحیح و اصولی بررسی و حل گردد.
  • از دادن هر گونه مبلغ اضافی (انعام، بنا به درخواست و…) به بیمارستان یا پرسنل و مترجم خودداری کند.

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت