خدمات درمانی

خدمات نورولوژی

تست تحریک مکرر عصب (RNS)

پتانسیل برانگیخته بینایی (VEP)

تزریق توکسین بوتولینیوم (بر اساس تعداد تزریق)

پونکسیون لمبر (LP)

خدمات درمانی

خدمات نورولوژی

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت