جراحی مغز و اعصاب

فیوژن خلفی با یا بدون فیوژن قدامی ستون فقرات توراسیک یا کمری چیست ؟

 • جراح با توجه به تشخیص بیماری و وضعیت بیمار از میله یا پیچ های فلزی یا قلاب هم استفاده می کند تا همراه با گرافت استخوانی در مهره های گردن ثبات بیشتری ایجاد شود . گرافت استخوانی به مهره آسیب دیده متصل می شود . در دوران پس از جراحی مهره ها به  هم چسبیده و یک بافت استخوانی محکمی را تشکیل می دهند . بیحرکت نگه داشتن مهره های گردن ، ثبات ناحیه گردن را تامین می کند .


 
تفاوت عمل جراحی فیوژن خلفی ستون فقرات و عمل جراحی فیوژن قدامی ستون فقرات یا عمل جراحی اتصال قدامی مهره های ستون فقرات چیست؟
 • در روش قدامی محل برش جراحی در بخش قدامی بدن قرار دارد و از ناحیه شکم یا گردن انجام می شود.
 • این عمل  شامل روش های زیر می شود:
 • اتصال قدامی تنه مهره های کمری
 • روش اتصال قدامی – جانبی مهره ای
 • روش اتصالی رتروپریتوئن یا از پشت پریتوئن
 • روش مستقیم اتصال جانبی مهره ای
 • روش وسیع اتصال جانبی مهره ای

 
نحوه عمل جراحی فیوژن خلفی ستون فقرات یا عمل جراحی اتصال خلفی مهره های ستون فقرات:
 • این عمل با بی هوشی عمومی انجام می شود. جراح یک برش در ناحیه شکم یا گردن ایجاد می کند تا بتواند از قدام به ستون فقرات دسترسی پیدا کند.
 • همانطور که قبلا اشاره شد، جراح از بافت استخوانی اضافی برای پوشاندن فضای بین مهره ای استفاده می کند. آماده کردن گرافت یا پیوند استخوانی اهمیت فراوانی دارد. این بافت استخوانی ممکن است از بخشی از بدن بیمار برداشته شود و یا از بانک استخوان تامین گردد.
 • جراح دیسک بین مهره ای و اجزای مفصل مهره ای را خارج می کند. جراح ممکن است همه یا بخشی از اجزای مفصل بین مهره ای را خارج کند. سپس این فضای خالی بین مهره ای را با پیوند استخوان پر می کند. سپس جراح از میله های فاصله گذار برای حفظ موقتی همه اجزا در محل خود استفاده می کند.

 


 
هزینه های فیوژن خلفی با یا بدون فیوژن قدامی ستون فقرات توراسیک یا کمری در بیمارستان ها و مراکز درمانی مشهد:
  • هزینه های فیوژن خلفی ستون فقرات گردن در مراکز درمانی مشهد بسته به نوع بیمارستان حدود 5000 تا 6000 دلار متغیر می باشد.
  • برای اطلاع از هزینه های دقیق این خدمت در هر بیمارستان به صفحه بیمارستان مورد نظر مراجعه نمایید.

مراکز درمانی که این خدمت را ارائه می دهند :

بیمارستان موسی بن جعفر

برای اطلاعات بیشتر بر روی اسم بیمارستان کلیک کنید .

بیمارستان مهر

برای اطلاعات بیشتر بر روی اسم بیمارستان کلیک کنید .

بیمارستان آریا

برای اطلاعات بیشتر بر روی اسم بیمارستان کلیک کنید .

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت