خدمات درمانی برای

خدمات کاردرمانی

کودکان فلج

سکته مغزی

ام اس

ام اس

ضایعه نخاعی

آرتروگریپوزیس

تاخیر رشد حرکتی در کودکان

تخصصی دست

اختلال تعادل و راه رفتن

فلج ارب

اخلالات عضلانی اسکلتی

خدمات درمانی

خدمات کاردرمانی

پزشکانی که این خدمات را ارائه می دهند :​

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت