سوالات متداول

سوالات متداول شرکت های تسهیل گر

اعتبار موافقت اصولی صادره چه مدت است؟

یکسال از زمان صدور

فرآیند اخذ مجوز چگونه است؟
چه مدارکی جهت اخذ معرفی نامه از سوی دانشگاه به اداره ثبت شرکت ها برای ثبت/اصلاح موضوع شرکت مورد نیاز است؟

1-6- اساسنامه پیشنهادی که موضوع آن مطابق با ضوابط وزارت بهداشت، ثبت گردیده باشد.


2-6 -اصل و کپی مدارک ذیل جهت کلیه اعضاء هیئت مدیره:

1-2- صفحه اول شناسنامه ( صفحه توضیحات در صورت وجود توضیح )

2-2- کارت ملی (پشت و رو)

3-2- کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت پشت و رو (برای اعضاء مذکر )

4-2- دانشنامه و یا گواهی موقت تحصیلی

5-2- گواهی تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویی درصورت عدم وجود اصل دانشنامه ( برای افراد دارای مدارک دانشگاهی )

6-2- گواهی پایان تعهدات طرح نیروی انسانی ( برای افراد دارای مدارک دانشگاهی گروه پزشکی )

7-2- کارت نظام پزشکی ( جهت اعضاء این سازمان )

  • لازم بذکر است در صورتی که در هر مرحله از ثبت شرکت و یا اخذ موافقت اصولی ،سوء سابقه ای در مورد اعضاء شرکت از نهادهای مورد استعلام در زمینه حرفه ای و یا غیره…. گزارش گردد، شرکت می بایستی نسبت به تغییر فرد مورد نظر و جایگزینی آن منطبق با قوانین و دستورالعمل ها اقدام نماید.

3-6-ارائه درخواست کتبی به معاونت درمان دانشگاه با معرفی کلیه اعضاء هیئت مدیره و امضاء مدیرعامل

آئین نامه شرکت های تسهیلگر در کدام سایت قرار دارد؟
ثبت نام و بارگذاری مدارک در کدام سایت انجام می شود؟
آیا لازم است پزشک مسئول فنی عضو هیئت مدیره باشد ؟

خیر

کارمند دولت می تواند عضو هیئت مدیره باشد؟

خیر

ترکیب مدارک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره می بایستی چگونه باشد؟

حداقل یک نفر از اعضا باید فارغ التحصیل یکی از رشته های پزشکی یا وابسته به گروه پزشکی باشند. حداقل نیمی از سایر اعضاء هیئت مدیره باید دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی باشند. لازم است از طرف شرکت تسهیلگر حداقل یک پزشک یا یک نفر از زیر گروه پزشکی که با عنایت به رسالت مدنظر، مهارت لازم در تشخیص و ارشادات بالینی را داشته باشد بایستی در مراحل اخذ مجوز بهره برداری به اداره گردشگری سلامت دانشکده/دانشگاه معرفی شود

فرآیند صدور مجوز موافقت اصولی حدوداً چه مدت طول می کشد؟

بستگی به زمان تکمیل اطلاعات در سامانه داشته و از زمان ارسال به وزارت متبوع پس از تایید دانشگاه، کمتر از یک ماه خواهد بود

پس از صدور موافقت اصولی چه مراحل دیگری می بایستی در سامانه طی شود؟
  •  معرفی مکان
  •  معرفی پزشک مسئول فنی طرف قرارداد
  •  معرفی پرسنل شاغل در شرکت

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت