سوالات متداول

سوالات متداول برای پزشکان

فرآیند گرفتن مجوزبرای ویزیت بیماران به چه صورت می باشد ؟
چه معیار هایی برای صلاحیت دکتر های گردشگری در نظر گرفته شده است ؟

بررسی رزومه پزشک و عدم داشتن سوء سابقه توسط کارشناسان انتظامی و داشتن امتیازات مناسب

آیا پزشک باید به زبان انگلیسی در مطب خودش مسلط باشد ؟

تسلط حدودی برای زبان بین المللی مورد نیاز است و در صورت عدم داشتن تسلط نیاز به مترجم می باشد . 

آیا نیاز به مترجم در مطب می باشد ؟

تسلط حدودی برای زبان بین المللی برای پزشک مورد نیاز است و در صورت عدم داشتن تسلط نیاز به مترجم می باشد . 

آیا هزینه ها شامل مالیات می شود یا خیر ؟

خیر

آیا برای بازشگت وجه وعدم پرداخت و مسائل مرتبط سیاست خاصی وجود دارد ؟

در صورت بوجود آمدن مشکل امکان شکایت ، از مراکز درمانی ، پزشک و کادر درمان می توانید در قسمت شکایات متن مورد نظر و مدارک را ارسال کنید تا توسطشناسان  کاربررسی و اطلاع داده شود . در صورتیکه پزشک مکتوب نوشته باشد بازگشت وجه وجود دارد ، می توان بررسی کرد . 

در صورتیکه بیماران به کشور خود مراجعه کردند و مشکلی و یا سوالی وجود داشت ، پاسخ گویی به چه صورت می باشد ؟

می توان با شماره تماس هایی که توسط پزشک اعلام است تماس صوتی یا تصویری برقرار کرد . 

تعرفه های خدمات به چه صورت محاسبه می شود ؟

تعرفه خدمات پزشکان توسط انجمن های صنفی و بازرسان بررسی می شود 

ریسک فاکتورها در مسافرتهاي پزشکی به چه صورت می باشد ؟

از جمله عواملی که می تواند منجر به افزایش ریسک در مسافرتهاي پزشکی شود عبارتند از:
-1 فقدان پوشش بیمه اي قوي در برخی کشورها.
-2 وجود برخی بیماري هاي واگیر در برخی از کشورها
-3 عوارض و پیشامدهاي خطرناکی که سفر پس از عمل هاي جراحی دارد.
-4 سفرهاي طولانی جهت دسترسی به خدمات پزشکی کشورهاي دیگر می تواند براي برخی
بیماران خطر ساز شود.

شرایط جانشین برای ویزیت در مطب به چه صورت می باشد ؟

پزشک در موقع ثبت نام برای گردشگری سلامت ، حتما می بایست یک جانشین برای خود اعلام کند تا در صورت عدم امکان آمدن به مطب ، جانشین حضور داشته باشد . 

هزینه مجوز گردشگری سلامت برای پزشکان چه میزان می باشد ؟

هزینه ثبت نام برای پزشکان گردشگری سلامت 50000 تومان می باشد  . 

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت