اعتبار بخشی

نحوه اعتبار بخشی بیمارستان ها و مراکز درمانی:

  • حفظ ، ارتقا و بازیابی سلامت  آحاد مردم به عنوان یکی از اولویت های اصلی نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این میان، بی تردید فراهم نمودن شرایط مراقبت های باکیفیت و ایمن در درمان  بیماران یکی از مهمترین وظایف متولیان امر به شمار میرود  و اعتباربخشی مراکز درمانی به عنوان یکی از معتبرترین و شناخته شده ترین روشهای ارزیابی نظام مند مراکز ارائه خدمات سلامت، زمینه ارائه خدمات با کیفیت و ایمن را به شیوه ای علمی در مراکز درمانی فراهم می آورد. در راستای دستیابی به این اهداف متعالی،علاوه بر نظارت در اجرای مطلوب  استاندارد های مدون بین المللی، ارزیابی های صحیح و دقیقی با استفاده از ارزیابان حرفه ای و دارای دانش و تجربه کافی مورد تایید وزارت بهداشت ودرمان ایران از مراکز ارائه کننده خدمات صورت می پذیرید که منجر به صدور مجوز و گرید درمانی برای آن مراکز می گردد.

 


 

  • در این میان مراکز ارائه کننده خدمات به بیماران بین الملل علاوه بر ارزیابی و اعتبار بخشی های فوق الذکر ، در قالب آیین نامه ایجاد دپارتمان بیماران بین الملل(IPD) ، مورد ارزیابی و اعتبار سنجی خاص و دقیق قرار می گیرند و در صورت تایید نتایج ارزیابی ، مجوز ارائه خدمات به گردشگران پزشکی از سوی  وزارت بهداشت و درمان برای این مراکز صادر می شود. اینگونه مراکز بایستی در حفظ و ارتقای کیفیت خدمات خود مطابق با استانداردها بکوشند چرا که هر ساله برای تمدید مجوز حود نیاز به ارزیابی و ممیزی مجدد خواهند داشت.

 

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت