پزشکان دارای مجوز گردشگری سلامت مشهد

معرفی پزشکان با مدرک
دکترای تخصصی (Ph.D) بالینی طب چینی و سوزنی

دکترفرنوش بیدوئی

دکترای تخصصی (Ph.D) بالینی طب چینی و سوزنی

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت