پزشکان دارای مجوز گردشگری پزشکی

دکتر زهرا امینی
دکترای حرفه ای دندانپزشکی

نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا امینی
تاریخ تولد : 1338
شماره نظام پزشکی : 23310
مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای دندانپزشکی
محل کار : مطب شخصی – بیمارستان ثامن الئمه – بیمارستان سینا
آدرس مطب : مشهد – چهارراه گلستان- چمران 11/1 – ساختمان پزشکان گلستان – طبقه 2
ایمیل :
شماره تماس :
محل کار دکتر زهرا امینی

مطب شخصی

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت