پزشکان دارای مجوز گردشگری سلامت مشهد

معرفی پزشکان با مدرک
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)

دکترافسانه محمدی

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت