پزشکان دارای مجوز گردشگری سلامت مشهد

معرفی پزشکان با مدرک
فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد

دکتر علیرضا اسدی

فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت