پزشکان دارای مجوز گردشگری سلامت مشهد

معرفی پزشکان با مدرک
متخصصی ژنتیک پزشکی با گرایش ژنتیک مولکولی

دکتر حمیدرضا عباس زادگان

متخصصی ژنتیک پزشکی با گرایش ژنتیک مولکولی

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت