پزشکان دارای مجوز گردشگری پزشکی

دکتر ابوالقاسم امینی
متخصص علوم آزمایشگاهی

نام و نام خانوادگی : دکتر ابوالقاسم امینی
تاریخ تولد : 1324
شماره نظام پزشکی : آ-289
مدرک تحصیلی : متخصص علوم آزمایشگاهی
آدرس آزمایشگاه: مشهد، حاشیه خیابان ابن سینا- خیابان پاستور - آزمایشگاه دکتر امینی
ایمیل :
شماره تماس : 00985138434119
محل کار دکتر ابوالقاسم امینی

آزمایشگاه دکتر امینی

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت