پزشکان دارای مجوز گردشگری پزشکی

دکترحمیدرضا مکرم دری
دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

نام و نام خانوادگی : دکتر حمیدرضا مکرم دری
تاریخ تولد : 1333
شماره نظام پزشکی : ع-آ-95
مدرک تحصیلی : دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی
محل کار : آزمایشگاه این سینا
آدرس مطب : مشهد – بلوار وکیل آباد – سه راه آب و برق –
(بین 7تیر و وکیل آباد22)- آزمایشگاه ابن سینا
ایمیل :
شماره تماس : 00985138685626
محل کار دکترحمیدرضا مکرم دری

آزمایشگاه ابن سینا

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت