پزشکان دارای مجوز گردشگری پزشکی

دکتر وحیدرضا دباغ
متخصص پزشکی هسته‌ای

نام و نام خانوادگی : دکتر وحیدرضا دباغ
تاریخ تولد : 1351
شماره نظام پزشکی : 67340
مدرک تحصیلی : متخصص پزشکی هسته‌ای
آدرس : مشهد، کوهسنگی 4 - پلاک 4 - مرکز پزشکی هسته ای دکتر دباغ
ایمیل :dabbagh444@gmail.com
شماره تماس : 00985138383363
محل کار دکتر وحیدرضا دباغ

مرکز پزشکی هسته ای دکتر دباغ

رزومه دکتر وحیدرضا دباغ

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت