رادیوتراپی - انکولوژی

توراکوسنتز چیست؟

  • وارد نمودن سوزن جهت بیوپسی و نمونه‌برداری یا خارج نمودن مایع جمع شده در فضای پلور و یا تزریق داروی خاص خصوصا داروهای شیمی درمانی به داخل محفظه قفسه‌سینه را توراکوسنتز می‌گویند.  
  • انواع متفاوتی از پلورال افیوژن یا مایع داخل فضای جنبی وجود دارد که بر حسب آنکه ماهیت مایع تجمع‌یافته چیست یا چه عاملی موجب تجمع آن شده، تقسیم بندی می‌شوند؛ مثل هیدروتوراکس (مایع سِـروزی)، هموتوراکس (خون)، یورینوتوراک (ادرار)، شیلوتوراکس (کیلوس) و پیوتوراکس (چرک)

 
کاربردهای بالینی:
  • توراسنتز برای تعیین علت افیوژن پلور، بدون علت مشخص به کار می‌رود. همچنین از آن برای رفع فشار درون قفسه سینه به سبب تجمع حجم زیادی از مایع که مانع از تنفس گشته، نیز استفاده می‌شود.  
  • آنالیز مایع پلور در بررسی علت التهاب پرده جنب و تجمع مایع در جنب، مفید است.
  • در موارد بدخیمی‌های قفسه سینه می‌توان داروهای شیمی درمانی را مستقیماْ به داخل فضای جنب تزریق کرد تا یا بافت سرطانی تماس مستقیم داشته و باعث از بین بردن آن بافت گردد.  

 
هزینه‌های توراکوسنتز و کموتراپی داخل حفره‌ای در بیمارستانها و مراکز درمانی مشهد:
  • هزینه‌های توراکوسنتز و کموتراپی داخل حفره‌ای در مراکز درمانی مشهد بسته به نوع بیمارستان حدود ۴۰۰ دلار متغیر می‌باشد.
  • برای اطلاع از هزینه‌های دقیق این خدمت در هر بیمارستان به صفحه بیمارستان مورد نظر مراجعه نمایید.

مراکز درمانی که این خدمت را ارائه می دهند :

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت