مسیر کسب مجوز گردشگری سلامت تسهیل می‌شود

  • مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: فعالیت شرکت‌های گردشگر سلامت و شرایط آنها با تأیید کارشناس حوزه گردشگری سلامت این دانشگاه بلامانع است و بنا شده مسیر صدور مجوز گردشگری سلامت برای شرکتهای تآیید شده تسهیل شود.
  • داوود خوش‌شکن در گفت و گویی با رسانه‌ها افزود: بحث صدور مجوز برای شرکت‌های گردشگر و همچنین صدور مجوز تسهیل‌گر برای شرکت‌های گردشگر دارای بند ب، بعد از مدتی که سند ملی جامع گردشگری دچار وقفه شده بود، مجدداْ در دستور کار قرار گرفته است.
  • وی تصریج کرد مقرر شده دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص فعالیت شرکت‌های گردشگر سلامت و شرایط آنها نظر کارشناسی خود را اعلام کند تا موارد طبق آیین‌نامه‌ها و چک لیست‌های وزارتخانه بررسی شوند.

نویسنده

مهندس ایمان سعادتمند