مراکز درمانی و تشخیصی

معرفی بیمارستانهای دولتی

مراکز درمانی - بیمارستانهای دولتی

لیست بیمارستانهای دولتی دارای مجوزگردشگری سلامت (IPD)

کمیته گردشگری سلامت به ریاست مسئولین عالی رتبه استان و با حضور کلیه دست‌اندرکاران اعم از دولتی و غیردولتی به منظور مدیریت این حوزه، در مشهد فعالیت می‌نماید و سعی در ایجاد بهترین امکانات برای برای گردشگران سلامت مشهد دارد.
+
پزشکان دارای مجوز گردشگری مشهد
+
تعداد کل مراکز درمانی درارای مجوز گردشگری درمشهد

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت