خدمات درمانی

خدمات ارتوپدی

لیست پیشنهادی انجمن جراحان ارتوپدی

پزشکانی که این خدمات را ارائه می دهند :​

دکتر علی بیرجندی نژاد

متخصص جراحی ارتوپدی

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت