خدمات درمانی

خدمات فیزوتراپی

خدمات درمانی

خدمات انجمن فیزوتراپی

پزشکانی که این خدمات را ارائه می دهند :​

دکتر فهیمه اوکاتی صادق

دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی

در خبرنامه ما ثبت نام کنید

اطلاع از آخرین اخبار درباره حوزه گردشگری سلامت